Prenájom

PrenájomPrenájom multifunkčných kopírovacích strojov a tlačiarní je forma keď zákazník platí cenu zariadenia v mesačných splátkach. Pri prenájme okrem mesačných splátok za zariadenie platí stanovenú cenu za vyhotovené kópie, v ktorej sú zahrnuté všetky služby spojené s prevádzkou multifunkčného zariadenia.

Mesačné splátky -Pri prenájme môžete získať nové multifunkčné zariadenie bez veľkých finančných prostriedkov. Cena zariadenia je totiž rozrátaná do mesačných splátok, ktorých výška závisí od dĺžky doby prenájmu (od 3 do 48 mesiacov). Čím dlhšie je obdobie prenájmu, tým nižší mesačný paušál platíte.

Služby ktoré poskytujeme – Prevádzku prenajímaného multifunkčného kopírovacieho stroja zabezpečuje naša firma. To znamená, že počas celej doby prenájmu zabezpečujeme dodávky spotrebného materiálu, výmenu náhradných dielov, pravidelnú údržbu prenajatých strojov a garantujeme kvalitu kópií a výtlačkov. Okrem toho poskytujeme zákazníkom v prípade záujmu poradenské služby a služby v optimalizácii tlače.

Cena za kópiu– Nájomca platí za poskytnuté služby pevne dohodnutú cenu za kópie alebo výtlačky.

Skončenie zmluvy– Po skončení stanovenej doby prenájmu máte možnosť odkúpenia zariadenia za minimálnu zostatkovú hodnotu. Všetky náklady spojené s prenájmom si môže zahrnúť do nákladov ako odpočítateľnú položku do daňového základu. Odpadnú Vám výdaje a starosti s nákupom spotrebného materiálu a opráv zariadení.

Služby:

  1. Inštalácia
  2. Zaškolenie obsluhy.
  3. Všetky dopravné náklady.
  4. Vykonávanie preventívnej kontroly kopírky.
  5. Dodávka spotrebného materiálu potrebného na vyhotovenie kópií/výtlačkov (dodávka tonerov a náplní do tlačiarní/MFZ).
  6. Vykonávanie servisu najneskôr do 1 pracovného dňa od nahlásenia poruchy.
  7. V čase väčšej opravy zabezpečíme náhradný kopírovací stroj

 

O podmienkach prenájmu sa informujte na našich telefónnych číslach alebo mailoch.