Interný prenájom

Ponúkame ho len našim dlhoročným zákazníkom alebo overeným a dôveryhodným spoločnostiam

 • uzatvárame ho na 48 mesiacov, resp. na 48 splátok za stroj
 • cenu za stroj nepreplatíte (t.j. predajná cena stroja z ponuky : 48 = splátka za stroj)
 • prvú splátku za stroj chceme mať uhradenú vopred, resp. max. v deň inštalácie stroja
 • ostatné splátky budú fakturované na konci každého mesiaca spolu so skutočne zhotovenými kópiami, ktoré nadobudneme z reportu zo stroja „na diaľku“
 • opravy spôsobené minutím spotrebného materiálu, ani spotrebný materiál počas doby nájmu neplatíte
 • k dispozícii bezplatný hot-line po telefóne na jednoduché poruchy
 • naši vlastní servisní technici k dispozícii
 • všetok spotrebný materiál, náhradné diely do nami ponúkaných strojov máme vždy skladom, t.j., v prípade potreby vieme operatívne riešiť nielen opravu stroja, ale aj prinesenie spotrebného materiálu…
 • po splatení 48 splátok za stroj + v prípade, že sú vyrovnané všetky faktúry súvisiace so zmluvou, môžete:

a) stroj nadobudnúť do vlastníctva – odkup sa stanovuje na základe aktuálneho tech. stavu  stroja, resp. dohodou

b) po splatení stroja, pokračujete, a platíte len za skutočne zhotovené kópie (za stroj sa už neplatí)

c) pokračujete aj v platení splátky za stroj a za skutočne zhotovené kópie, ale stroj Vám donesieme nový

 • aj počas trvania zmluvy je možné na základe vzájomnej dohody stroj vymeniť ( za stroj vyššej, resp. nižšej triedy), ak sú na to dôvody niektorej zo zmluvných strán
 • ponúkame dlhoročne overený profesionálny prístup
 • na strane zákazníka po podpise zmluvy – žiadne riziko

Služby:

 1. Inštalácia
 2. Zaškolenie obsluhy.
 3. Všetky dopravné náklady.
 4. Vykonávanie preventívnej kontroly stroja
 5. Dodávka spotrebného materiálu potrebného na vyhotovenie kópií/výtlačkov (dodávka tonerov a náplní do stroja).
 6. Vykonávanie servisu najneskôr do 1 pracovného dňa od nahlásenia poruchy.
 7. V čase väčšej opravy zabezpečíme náhradný kopírovací stroj

Vaše žiadosti o nezáväznú prenájmovú kalkuláciu posielajte na adresu servis@revis-servis.sk alebo volajte +421 905 233 044, +421 905 615 696